Lună: noiembrie 2021

HOTĂRÂREA NR. 6

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ,,Unirea” localitatea Ștei, jud.Bihor, în ședința din 12.11.2021În conformitate cu Legea Educației nr. 1/2011, cu modificările și completărileulterioare;În temeiul prevederilor ”Regulamentului de organizare a unităților de învățământpreuniversitar”, cu modificările și completările ulterioare;În temeiul prevederilor “Metodologiei – cadru de organizare și funcționare aconsiliului de administrație…

SITUAŢIA PERSONALULUI DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC UNIREA ŞTEI VACCINAT ÎMPOTRIVA COVID 19, CU CEL PUŢIN O DOZĂ LA DATA 12.11.2021

SITUAŢIA PERSONALULUI DIN CADRULLICEULUI TEHNOLOGIC UNIREA ŞTEI VACCINAT ÎMPOTRIVA COVID 19, CU CEL PUŢIN O DOZĂ LA DATA 12.11.2021  TOTAL PERSONAL 60 PERSONAL VACCINAT CU CEL PUŢIN O DOZĂ 38 PERSONAL NEVACCINAT 22 PONDEREA PERSONALULUI VACCINAT RAPORTAT LANUMARUL TOTAL AL ANGAJAŢILOR 63,33%

HOTĂRÂREA NR. 5

HOTĂRÂREA NR. 5 Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ,,Unirea” localitatea Ștei, jud. Bihor, în ședința din 05.11.2021 În conformitate cu Legea Educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor ”Regulamentului de organizare a unităților de învățământ preuniversitar”, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor “Metodologiei…

SITUAŢIA PERSONALULUI DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC UNIREA ŞTEI VACCINAT ÎMPOTRIVA COVID 19, CU CEL PUŢIN O DOZĂ LA DATA 05.11.2021

SITUAŢIA PERSONALULUI DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC UNIREA ŞTEI VACCINAT ÎMPOTRIVA COVID 19, CU CEL PUŢIN O DOZĂLA DATA 05.11.2021 TOTAL PERSONAL 60 PERSONAL VACCINAT CU CEL PUŢIN O DOZĂ 32 PERSONAL NEVACCINAT 28 PONDEREA PERSONALULUI VACCINAT RAPORTAT LA NUMARUL TOTAL AL ANGAJAŢILOR 53,30%

SITUAŢIA PERSONALULUI DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC UNIREA ŞTEI – VACCINAT ÎMPOTRIVA COVID 19, CU CEL PUŢIN O DOZĂ LA DATA 01.11.2021

SITUAŢIA PERSONALULUI DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC UNIREA ŞTEI – VACCINAT ÎMPOTRIVA COVID 19, CU CEL PUŢIN O DOZĂ LA DATA 01.11.2021 TOTAL PERSONAL 60 PERSONAL VACCINAT CU CEL PUŢIN O DOZĂ 31 PERSONAL NEVACCINAT 29 PONDEREA PERSONALULUI VACCINAT RAPORTAT LA NUMĂRUL TOTAL AL ANGAJAŢILOR 51,66 %