Proiect ROSE

La  Liceul Tehnologic „Unirea”  este in derulare Proiectul privind Învățământul secundar (ROSE), SIMU Nr.SGL/RI/43, cu titlul „Simulare, implicare, motivare, unitate”, valoarea grantului fiind de 100.000 de euro. Obiectivul principal al proiectului este creșterea calității actului educațional prin abordarea unor strategii didactice moderne și implicarea activă a comunității pentru creșterea ratei de promovare și participare la examenul de bacalaureat, ținta strategică fiind creșterea ratei de promovare și de participare la examenul de bacalaureat în vederea tranziției de la liceu la învățământul terțiar. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 80 de elevi din clasele XI-XII, din care 44 din familii cu venituri mici, iar 36 de elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate. Beneficiarii indirecți vor fi toți elevii claselor IX-XII care beneficiază de rezultatele acestuia prin diseminarea experienței celor implicați direct, 16 profesori diriginți, doi directori și coordonatoru de proiecte educative, părinții elevilor din grupul țintă și membri ai comunității locale. Pe lângă activitățile pedagogice și de sprijin, se deruleaza  activități extracurriculare la centre universitare din Timișoara și Cluj-Napoca, precum și la Universitatea din Oradea.